Unesco-school

Unesco-school

Verder kijken dan je eigen grenzen

Vind je het belangrijk dat er aandacht is voor vrede in de wereld? Vind je dat iedereen naar school moet kunnen gaan, net als jij? Vind je dat iedereen recht heeft op een normaal leven en dat we zuinig moeten zijn op onze leefomgeving? Wij wel. Daarom zijn wij een Unesco-school. Unesco houdt zich namelijk actief met deze punten bezig.

Het Panora Lyceum is een Unesco-school. We besteden veel aandacht aan Unesco-thema's als vrede en mensenrechten, leren óver en mét andere culturen, wereldburgerschap en duurzaamheid. We vinden het belangrijk dat je weet hoe de wereld in elkaar zit, dat je snapt dat niet iedereen op dezelfde manier leeft en denkt, maar dat we allemaal wereldburgers zijn. Om een ander echt te begrijpen heb je kennis nodig, moet je nieuwsgierig zijn en moet je je talen spreken. Daar besteden we veel aandacht aan. Ook willen we zuinig zijn op het milieu. Ver weg en dichtbij. Op kunst en cultuur. Omdat we mooie dingen willen behouden, maar vooral willen we zuinig zijn op elkaar.

UNESCO-school

Kijk op leren 

Leren zoals Unesco het zelf zegt:

  • Learning to be
  • Learning to do
  • Learning to know
  • Learning to live together

Samen met de waarden van het Panora Lyceum betekent dit; als je weet wie je bent en je jezelf durft te zijn, als je weet wie de ander is en wat hij wil en kan, dan kun je samen leven.

Wereldburgerschap 

Op het Panora Lyceum kijken we naar de wereld dichtbij en ver weg aan de hand van Big Ideas. Dit zijn thema’s die voor alle mensen belangrijk zijn. Deze helpen je om inzicht te krijgen in moeilijke vraagstukken.

Goed met elkaar kunnen communiceren is hierbij een voorwaarde. Dat kan natuurlijk in het Nederlands maar ook in het Engels. Op alle afdelingen kun je bij ons tweetalig onderwijs (tto) volgen. Reken maar dat jij de wereld aankan!

Meer over tweetalig onderwijs