Kunst en cultuur

Kunst en cultuur

Kunst en cultuur in ons onderwijs

Kunst en cultuur spelen op het Panora Lyceum een belangrijke rol en hebben een duidelijke plek binnen ons thematisch onderwijs. 

Kunst vertelt verhalen, confronteert en schuurt soms. Kunst kan ook reacties losmaken en oproepen waardoor dialoog en debat plaatsvinden. Je leert 'ergens iets van te vinden' en jezelf en anderen beter te begrijpen. Je leert je op kunstzinnige wijze uit te drukken. Het kunstonderwijs op het Panora Lyceum biedt een veilige oefenplaats voor onderzoek en experiment en leert je creatief en kritisch te denken, waar je ook in andere situaties veel plezier van hebt. Je krijgt bij ons de gelegenheid om gezamenlijk of individueel op veel verschillende manieren binnen de thema's de opdrachten vorm te geven. 

Musiceren, dansen, toneelspelen, vloggen, schilderen en tekenen, ontwerpen, fotograferen; ontdek je talenten en ontwikkel ze!