Persoonlijke begeleiding

Persoonlijke begeleiding

Aandacht voor jou

We vinden het belangrijk dat jij je thuis voelt op het Panora Lyceum. Daar kun je zelf veel aan doen, maar ook jouw mentor speelt hierin een belangrijke rol. Hij werkt samen met vakexperts, je ouders en het ondersteuningsteam. Er is volop aandacht voor jou. Zodat jij met plezier naar school gaat. 

Op onze school heb je een mentor. Die zie je drie keer per week. Je mentor is in eerste instantie jouw studiebegeleider: je gaat met hem in gesprek als je tips wilt over je planning, zodat je het de volgende keer zelf kunt. Je bespreekt met hem je resultaten. Samen met je mentor ga je op zoek naar je sterke en zwakke punten, zodat je aan beide kunt werken. Als het even niet lekker loopt biedt hij een luisterend oor. En waar nodig onderneemt hij samen met jou actie. De mentor is er ook voor de klas: hij bespreekt de sfeer en organiseert samen met de klas activiteiten die de sfeer ten goede komen.

Op twee momenten in het jaar voeren we LOS-gesprekken. Dit zijn gesprekken tussen Leerling, Ouders en School. Je bereidt met je mentor de onderwerpen voor die jij belangrijk vindt, daarna ga je erover in gesprek met je mentor en je ouders. 

Ondersteuning op het Panora Lyceum

‘Op je best zijn’, dat is ons streven voor iedereen binnen school. In de meeste gevallen heb je voldoende steun bij vrienden, medeleerlingen, je ouders of de mentor. Soms is dit nog niet voldoende en heb je iets of iemand anders nodig. Daarvoor hebben wij op school een ondersteuningsteam. In dit team zitten mensen die kennis en ervaring hebben om de leerling te helpen.

Oplossingsgerichte werkwijze 

Via jouw mentor kun jij (of je ouders) terecht bij het ondersteuningsteam. Binnen het ondersteuningsteam werken we zoveel mogelijk ‘vraaggestuurd’, dat wil zeggen dat wij aansluiten bij jouw vraag. Jouw (onderwijs)behoeften staan centraal. We richten ons op jouw kwaliteiten en talenten, op jouw ouders, de medeleerlingen en de docenten.

Vanuit een nieuwsgierige, onderzoekende houding, zorgen wij er samen voor dat je op je best kunt zijn.

Heb je vragen over de ondersteuning op het Panora Lyceum? Mail naar info@panoralyceum.nl. Of bekijk ons ondersteuningsprofiel.

Fouten maken mag

Samen werken we aan een veilige school. We vinden het belangrijk dat je met respect kunt samenwerken en –leven met iedereen op onze school. Fouten maken mag. Er kunnen altijd conflicten ontstaan die vervolgens rechtgezet moeten worden. Dat doen we aan de hand van de methode die we herstelrecht noemen. Hierbij is het herstellen van de relatie en eventuele schade het uitgangspunt. Zo leren we van fouten en laten we zien dat we samen verantwoordelijk zijn voor een veilige school met een prettige sfeer.

Voor pesten is geen plaats

Voorkomen is beter dan genezen. Daarom besteden we in de mentorlessen preventief aandacht aan pesten: op het Panora Lyceum moet iedereen zich gezien en gewaardeerd voelen. Daarom is er voor pesten geen plaats. Mocht dit toch gebeuren, dan wordt hier gelijk actie op ondernomen. We gebruiken daarvoor ons pestprotocol als uitgangspunt.