Medezeggenschap

Medezeggenschap

Elke school binnen Achterhoek VO heeft een eigen medezeggenschapsraad (MR). De medezeggenschapsraad bestaat op het Panora Lyceum uit vier personeelsleden (onderwijzend en ondersteunend personeel), twee ouders en twee leerlingen en heeft een aantal wettelijke taken. Bij belangrijke onderwerpen, zoals het aanpassen van onderwijskundige doelen van onze school, heeft de rector instemming nodig van de MR. Bij andere onderwerpen, zoals het aangaan van intensieve samenwerking met een andere school, heeft de MR adviesrecht.

Er is daarnaast een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) op stichtingsniveau. Hierin zit een vertegenwoordiging van alle scholen (personeel, ouders en leerlingen). Als onderwerpen alle scholen (of een meerderheid) aangaan, dan ligt de medezeggenschap bij de GMR. 

Voor vragen en of opmerkingen m.b.t. medezeggenschap op het Panora Lyceum kunt u contact opnemen met de voorzitter Hellen Bosman.