Onderwijs in thema's

Onderwijs in thema's 

Waarom onderwijs in thema's?

Op het Panora Lyceum bieden we onderwijs in thema's aan, omdat het goed past bij onze waarden. We kiezen voor sociaal, onderzoekend, duurzaam en persoonlijk onderwijs.

Onderwijs in thema’s betekent dat we niet alle vakken apart aanbieden, maar dat je uitdagende opdrachten krijgt waarin de leerdoelen van verschillende vakken verwerkt zijn. In deze opdrachten werken we bovendien aan vakoverstijgende vaardigheden, zoals presenteren, onderzoeken en samenwerken. Zo leer je kennis en vaardigheden van verschillende vakken te verbinden en ga je samenhang zien tussen dat wat je geleerd hebt.

Ons onderwijs werkt volgens een vaste methode, dat biedt structuur en geef houvast tijdens het leren. In deze aanpak spelen nieuwsgierigheid en onderzoek een belangrijke rol. Een thema duurt acht weken, dus er is ruimte voor verdieping en persoonlijke keuzes.

We kiezen voor thema’s die jou aanspreken, zoals de thema‘s ‘aanpassen’ en ‘ontdekken’ die aansluiten bij een nieuwe fase in je leven: de middelbare school. De opdrachten die je uitvoert zijn zinvol, overzichtelijk, op de toekomst gericht en bieden daarnaast veel ruimte voor creativiteit. Ze helpen je om wereldwijzer te worden.

Logo International Middle Years Curriculum

Onderwijsconcept IMYC

Op het Panora Lyceum kiezen we voor onderwijs in de vorm van thema’s. Per jaar bieden we vier thema’s aan. We werken daarbij met een vaste leercyclus van acht weken.

Na een verkenningsfase waarin je onderzoekt wat je al weten over het thema, bepalen we samen de leerdoelen voor de verwerkingsfase. Via onderzoeksopdrachten en leervragen ga je met deze doelen aan de slag. Aan het einde van het thema sluit je de leercyclus af met een finale waarin je laat zien wat je hebt geleerd en wat het thema voor jou heeft betekend. 

Voor het ontwikkelen van de thema’s en de leercyclus maken wij gebruik van het onderwijsconcept International Middle Years Curriculum (IMYC).

Meer over IMYC

Welke thema’s staan centraal?

In het eerste jaar ga je met deze vier thema’s aan de slag.  

  • Aanpassen: het vermogen je aan te passen aan nieuwe omstandigheden. 
  • Ontdekken: nieuwe dingen ontdekken is een menselijke drijfveer en beïnvloedt zowel positief als negatief.  
  • Balans: dingen zijn stabieler als verschillende elementen in de best mogelijke verhoudingen zijn. 
  • Structuur: geeft je houvast bij ingewikkelde onderwerpen.  

In leerjaar 2 ga je met de volgende thema’s aan de slag.  

  • Geloven: Als je ergens in gelooft kan dat moeilijkheden geven, maar ook iets goeds opleveren. 
  • Nieuwsgierigheid: als je nieuwsgierig bent, kun je tot waardevolle inzichten komen.  
  • Respect: veranderingen doen ertoe en tegelijkertijd respecteren we de dingen die we al bereikt hebben.  
  • Concurreren: van concurrentie word je vaak beter, maar het kan ook verkeerd uitpakken.  

In leerjaar 3 verdiepen leerlingen zich in welk profiel het beste bij hun past. In periode 1 en 2 staat afwisselen één profiel centraal. In periode 3 maken de leerlingen een keuze voor een profiel en in periode 4 doen ze een groot eigen onderzoek, de meesterproef.

Vakexperts

Docenten zijn vakexperts. Ze werken samen om de thema’s vorm te geven. Ze ontwerpen lessen, projecten en opdrachten die ervoor zorgen dat jij kunt leren en dat je leerdoelen kunt halen. Daarnaast werken ze samen met jou aan allerlei vaardigheden en technieken zoals samenwerken, presenteren, onderzoeken enzovoort.

Op het Panora Lyceum geven de vakexperts jou ook de ruimte om zelf ontdekkingen te doen en zaken te onderzoeken. Daarbij mag je fouten maken. Daar kunnen we immers weer van leren