Meld je aan
voor de
Experience!

Welkom bij het Panora Lyceum

Op weg naar 2020, het jaar waarin deze school officieel geopend zal worden, vertellen we op deze pagina alles over het Panora Lyceum: een nieuwe school in Doetinchem voor mavo, havo, atheneum en gymnasium.

Experience

Zit je in groep 7 en wil je weten of het Panora Lyceum bij jou past? Kom dat ontdekken op 16 maart 2019! Deze dag kom je alles te weten komt over het Panora Lyceum. We laten zien hoe je bij ons wereldwijzer wordt.

Heb jij vragen over het Panora Lyceum? Vraag maar raak! Wij gaan graag samen met jou op ontdekkingstocht en hopen je te zien op de Experience.

Wanneer: 16 maart 2019, van 12:00 – 16:00 uur.
Waar: Maria Montessoristraat 3 in Doetinchem (vestiging van het Graafschap College).

Inschrijven voor de Experience

We horen graag of je komt. Dus laat je ouders of verzorgers jullie komst hier aanmelden. Dan bereiden wij ons alvast voor op jullie bezoek aan onze Experience. Na aanmelding ontvang je een bevestiging via e-mail.

We zien je op 16 maart!

Let op

Met deze inschrijving ben je ook van harte welkom op de Experience van het Houtkamp College. Deze is op dezelfde dag en op dezelfde locatie als de Experience van het Panora Lyceum. Dus dan kun je mooi beide scholen combineren!

De Experience is een samenwerking tussen:

Krimp als kans

Geconfronteerd met de krimp in de regio zag Achterhoek VO zich genoodzaakt om haar onderwijsaanbod in Doetinchem te heroverwegen. Achterhoek VO vormt het bestuur van het Panora Lyceum, maar ook van de huidige drie Doetinchemse scholen Ludger College, Rietveld Lyceum en Ulenhofcollege. In 2030 zal het totale aantal leerlingen van deze drie scholen met een derde gedaald zijn.

Panora Lyceum

Afgewogen werd of de drie scholen gehandhaafd konden worden of dat een geheel nieuwe weg ingeslagen moest worden. Dat laatste bleek de enige verantwoordelijke optie na grondig onderzoek door verschillende werkgroepen van de drie scholen.

De transitie van drie naar twee nieuwe scholen biedt Achterhoek VO de kans om 'kwalitatief onderwijs' te herdefiniëren. Zo ontstond het Panora Lyceum. Een school die een wereldwijze kijk op onderwijs biedt.

Wereldwijze kijk

Het Panora Lyceum is afgeleid van het woord panorama. Leerlingen vormen vanuit een breed (panoramisch) perspectief een mening over wat er in de wereld om hen heen gebeurt. De school heeft een ‘wereldwijze’ kijk op onderwijs en laat leerlingen buiten kaders en grenzen denken. Nieuwsgierig zijn naar het onbekende vormt dé opstap naar wereldburgerschap. Het Panora Lyceum staat voor een inspirerende en avontuurlijke ontdekkingstocht naar eigen visie, talenten en mogelijkheden.

Mavo, havo, atheneum
UNESCO-gedachtegoed
Gymnasium
Tweetalig onderwijs
Olympiadeprogramma
Begaafdheidsprofielschool

Uitgangspunten

Het panoramisch perspectief loopt als een rode draad door de uitgangspunten van het Panora Lyceum:

 • Maatschappelijk betrokken leren
 • Internationaal gericht
 • Thema’s nieuwsgierig, onderzoekend en creatief benaderen
 • Persoonlijke begeleiding

Toelichting uitgangspunten

Leerlingen van het Panora Lyceum leren samen met anderen een bijdrage te leveren aan het beantwoorden van vraagstukken in de samenleving. Dat doen ze in een uitdagende omgeving waarin zij zich voorbereiden op studeren, werken en leven in een internationale setting. In het curriculum nemen cultuur, kunst en wetenschap een belangrijke plaats in. Leerlingen benaderen vraagstukken nieuwsgierig, onderzoekend en creatief.

Grenzen verleggen

Het UNESCO-gedachtegoed is gericht op vaardigheden die van belang zijn nu en in de toekomst: leren weten, leren doen, leren samenleven en leren zijn. De pijlers zijn van toepassing op vier thema's:

 • Vrede en mensenrechten.
 • Wereldburgerschap.
 • Intercultureel leren.
 • Duurzame ontwikkeling.

Deze thema's bieden de leerlingen een perspectief op de wereld. Een wereld waar we met elkaar verantwoordelijk zijn voor de toekomst en voor respect en begrip voor elkaar.

Een leerling van het Panora Lyceum heeft bij het verlaten van de school een diploma én:

 • Weet ook wat er speelt in de wereld en wil er graag een bijdrage aan leveren.
 • Treedt maatschappelijke vraagstukken onderzoekend, zelfbewust en met vertrouwen tegemoet.
 • Is internationaal georiënteerd.

Het logo

In het logo zie je het leerling-perspectief en een pinpoint die een Panora-leerling over de hele wereld achterlaat. Het logo verwijst naar de open, weidse blik en beeldt tevens een persoonlijk kompas uit.