Afwezigheid melden

Afwezigheid melden

Ziek

Indien een leerling door ziekte niet naar school kan komen, dan kan dit door de ouder(s)/verzorger(s) tussen 8.00 uur en 9.00 uur telefonisch worden doorgegeven op de absentielijn: 0314 - 727111. De volgende dag hoeft deze melding niet opnieuw gedaan te worden. De eerste dag van de ziekmelding komt er een ziekmelding ( ZT) in magister te staan, de dagen daarop volgend wordt het een ON registratie, op het moment dat de ouder het kind weer beter meldt dan passen wij de ON- registratie aan in een ziekmelding.

Indien een leerling ziek naar huis gaat, meldt hij/zij zich bij de pitstop; er wordt dan telefonisch contact opgenomen met een van de ouder(s)/verzorger(s).

Afwezig i.v.m. dokters- of tandartsbezoek

Indien een leerling een les niet kan bijwonen, bijvoorbeeld vanwege dokters- of tandartsbezoek, dan kan dit door de ouder(s)/ verzorger(s) telefonisch doorgeven worden op de absentielijn: 0314 727111, vóórdat de leerling afwezig is.

Verlof wegens bijzondere omstandigheden

Verlof wegens bijzondere omstandigheden kan worden aangevraagd via het aanvraagformulier vakantie en verlof (Aanvraagformulier vakantie-en verlof). Deze kan gemaild of ingeleverd worden aan/bij de pitstop (info@panoralyceum.nl).

Bewegingsonderwijs

Indien een leerling niet mee kan doen aan de les bewegingsonderwijs, meldt hij/zij zich met een briefje van de ouder(s)/verzorger(s) aan het begin van die les bij de vakexpert bewegingsonderwijs. De vakexpert bepaalt dan, samen met de leerling, een vervangende activiteit.