Achterhoek VO

Achterhoek VO

Schoolbestuur

Het Panora Lyceum behoort tot stichting Achterhoek VO. De stichting stelt zich ten doel in de Achterhoek een zo divers, breed, thuisnabij en kleinschalig mogelijk aanbod van voortgezet onderwijsvoorzieningen te realiseren.

De bestuurlijke verantwoordelijkheid ligt bij het college van bestuur: mevrouw M.W. van Hattum en mevrouw M. Schijvenaars. Een onafhankelijke raad van toezicht ziet toe op het functioneren van het bestuur.

Ouders en verzorgers, leerlingen en medewerkers van de school hebben via de medezeggenschapsraad en de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad invloed op het bestuursbeleid.

Achterhoek VO is het bestuur van diverse scholen voor voortgezet onderwijs in de Achterhoek. De stichting verenigt scholen van openbare en bijzondere signatuur: Almende College, Baudartius College, Eligant Lyceum, Gerrit Komrij College, Ludger College, Kompaan College, MaxX, Metzo College, Prakticon, Praktijkonderwijs Zutphen, Pronova, Rietveld Lyceum, Christelijk College Schaersvoorde, Het Stedelijk, Ulenhofcollege, Houtkamp College en Panora Lyceum.

Samen bieden de scholen van Achterhoek VO een breed scala aan opleidingsmogelijkheden.

Correspondentieadres van het college van bestuur

Postbus 429, 7000 AK Doetinchem

Bezoekadres

Holterweg 119, 7001 EK Doetinchem

Contact

E-mail: info@achterhoekvo.nl
Internet: www.achterhoekvo.nl