Ons verhaal

Ons verhaal

Kans om te groeien

Op het Panora Lyceum krijg je alle kans om te groeien. Wij geloven dat iedereen zich wil ontwikkelen, dat je het best leert als je jezelf bent. Daarbij is oog voor je omgeving hebben noodzakelijk.

Samen met anderen kom je verder dan je wellicht ooit voor mogelijk had gehouden. Door met een open blik te kijken, word je zelfbewust, sociaal bewust en wereldwijs. Dit biedt je een sterke basis voor een succesvolle toekomst.   

Op onze openbare school sta je nooit alleen. Met elkaar werken we dagelijks vanuit nieuwsgierigheid aan eigentijds en betekenisvol onderwijs.

Het Panora Lyceum is de school voor mavo, havo, atheneum én gymnasium: Nederlandstalig en tweetalig.

“Jezelf ontwikkelen door met een open blik om je heen te kijken.”

Onze waarden

  • Sociaal: leren met een open blik op de maatschappij
  • Onderzoekend: leren door te verbinden en te ontdekken
  • Duurzaam: leren met het oog op het nu én de toekomst
  • Persoonlijk: leren vanuit de grondhouding dat iedereen uniek is

Hoe wij omgaan met waar we voor staan 

Je leert door je nieuwsgierigheid te prikkelen, te onderzoeken en fouten te maken. Door samen te werken en ontmoetingen met anderen krijg je bovendien oog voor de wereld om je heen. Belangrijk, want met jouw unieke persoonlijkheid, maak je altijd onderdeel uit van een omgeving. Denk aan je klas, je school, je sportclub, je woonplaats, de maatschappij, de wereld.

Samen zijn we het Panora Lyceum. Jij bent samen met onze medewerkers actief betrokken bij onze school. We helpen elkaar en bedenken samen passende oplossingen voor jouw wensen en behoeften.

Met vakoverstijgende lesprogramma’s sluiten wij aan op het basisschoolonderwijs, jouw tienerbrein en maatschappelijke ontwikkelingen. We laten duidelijke relaties zien tussen leerdoelen van verschillende vakken. 

Je persoonlijke groei bestaat niet alleen uit goede cijfers halen, maar juist ook uit het verleggen van je grenzen, vergroten van je zelfstandigheid, het nemen van initiatief en eigen verantwoordelijkheid. Daarom hebben wij ook aandacht voor jouw persoonlijke leerdoelen en maak je toetsen om van te leren. Zo haal je alles uit jezelf, durf je nieuwe dingen te doen en haal je een diploma dat past bij jou.

"Iedere dag ontdekken"

Hoe ziet ons onderwijs eruit?

Op basis van onze overtuiging dat je het meest leert door je bewust te zijn van jezelf en je omgeving, over grenzen heen te kijken, en je eigen grenzen te verleggen, zien wij het onderwijs breder dan alleen het aanbieden van afzonderlijke vakken. Dat betekent dat wij onderwijs aanbieden waarin vakken met elkaar verbonden worden. Zo ontwikkel je kennis en creëer je betekenis. Bij ons kan je in je eentje én samen met anderen experimenteren en mag je fouten maken.

We werken met een heldere structuur: een vaste leercyclus van 6 tot 8 weken. En met concrete leerdoelen, gericht op jouw leeftijdsfase en persoonlijke ontwikkeling. Hierbij kan je altijd rekenen op je mentor en uitstekende begeleiding van onze vakexperts.

Wij omarmen het Unesco-gedachtegoed. Dit betekent dat we veel aandacht schenken aan respectvol samenleven, maatschappelijke betrokkenheid, kritisch denken, creativiteit en oplossend vermogen.
Zo word je een zelfbewuste, sociaal bewuste en wereldwijze burger: iemand die zich realiseert wat voor effect je hebt op je omgeving.

“Wereldwijs onderwijs”

Wat wij te bieden hebben 

Het Panora lyceum is er voor alle nieuwsgierige leerlingen, of je nu mavo, havo, atheneum of gymnasium volgt. Bij ons op school kun je worden wie je bent. Daarom bieden wij goed onderwijs en alles wat jij daarnaast nodig hebt om uit te blinken. Dat doen we met veel persoonlijke aandacht en met extra uitdaging voor iedereen, met een meer- en hoogbegaafdheidsprogramma, internationaal gerichte activiteiten en met onderwijs in thema's, zodat jouw talent volledig tot zijn recht komt. 

Juist als je meer wilt weten van de wereld om je heen, ben je hier op je plek. Zaken als kunst, cultuur, burgerschap, tweetalig onderwijs, uitblinkersprofielen en het internationale programma maken onze school uniek. Het Panora Lyceum daagt je uit! 

“Wij brengen de wereld in de school en jou de wereld in”

Panora Lyceum. Wereldwijzer!

Op het Panora Lyceum leer je verder te kijken dan je neus lang is: met een open blik en samen met anderen ontwikkel je jezelf tot een wereldwijze burger. Iemand die midden in de samenleving staat en weet wat er in zijn omgeving speelt, zowel ver weg als heel dichtbij. 

Kortom: wij bieden een prikkelende en leerzame schooltijd, waarin je leert je grenzen te verleggen, je belangrijke herinneringen maakt en een waardevolle basis legt voor jouw toekomstige rol in onze mooie maatschappij!