Jouw leerproces

Jouw leerproces

Vaste leercyclus 

Op het Panora Lyceum werken we met onderwijs in thema's. We behandelen elk thema aan de hand van een vaste volgorde. Dit geeft structuur tijdens het leren. We noemen deze vaste leercyclus ook wel ons kompas.

Tegenwoordig gebruik je GPS om te zien waar je bent of hoe je ergens moet komen. Vroeger gebruikten de ontdekkingsreizigers een kompas om te navigeren. Ze wisten dan waar ze waren, maar vooral welke richting ze uit moesten. Wij gebruiken bij het leren ook een kompas. Zo weet je steeds precies waar je bent in het thema, het helpt jou dus vooral om op koers te blijven.

Het kompas

Door vanuit een leercyclus, het kompas, te werken wordt structuur in jouw leerproces gecreëerd. Dit biedt je de mogelijkheid om te leren verbinden en om een persoonlijk perspectief te ontwikkelen. Ook leer je samenwerken met leeftijdsgenoten, risico’s te nemen in een veilige omgeving en om zelfstandig te leren. Daarnaast ontwikkel je vaardigheden die je nodig hebt nú en in de toekomst, binnen de school maar vooral ook buiten de school. Hieronder wordt het kompas stap voor stap uitgelegd.

6 | Finale

1 | Starten

5 | Meetmomenten

2 | Verkennen en inspireren

4 | Balans opmaken

3 | Leerdoelen bepalen, onderzoeken en verwerken

6 | Finale

1 | Starten

5 | Meetmomenten

2 | Verkennen en inspireren

4 | Balans opmaken

3 | Leerdoelen bepalen, onderzoeken en verwerken

  • 1 | Starten
  • 2 | Verkennen en inspireren
  • 3 | Leerdoelen bepalen, onderzoeken en verwerken
  • 4 | Balans opmaken
  • 5 | Meetmomenten
  • 6 | Finale
Panora Lyceum

De leercyclus doorlopen 

In plaats van met een lesrooster werken we met een zes- tot achtweeks leerprogramma. Je begint iedere dag om 9.00 uur en je bent uiterlijk om 15.10 klaar. Jouw mentor en de vakexperts trekken intensief met jou op, zodat jij het beste uit jezelf kan halen. Daarom heb je minstens drie keer per week mentoruur.

We starten altijd met het bepalen van een uitdagend thema die vervolgens de hele cyclus centraal staat. Als kersverse bruggers start je bijvoorbeeld met het thema aanpassen. Daarna verkennen we samen wat je al weet over dit thema en raak je geïnspireerd. Vervolgens worden je leerdoelen bepaald en bepaal jij je persoonlijke leerdoelen. Deze leerdoelen onderzoek en verwerk je door verschillende opdrachten en activiteiten uit te voeren.

Gedurende zes tot acht weken houd je een interactief logboek bij, waarin je aangeeft wat je hebt geleerd en wat je hiervan vindt. Onderweg zullen er verschillende meetmomenten zijn om van te leren en je te helpen om je volledig te ontwikkelen. Tijdens de gezamenlijke finale presenteer je wat je hebt geleerd over het thema. 

Jouw mentor en alle vakexperts staan altijd voor je klaar, ze helpen je waar nodig.

Meer over onderwijs in thema's

Een doorkijkje naar het thema 'aanpassen'

Ben jij nieuwsgierig naar een voorbeeld van een thema? Dat kunnen wij ons heel goed voorstellen! Een van de thema's die wij in het eerste jaar behandelen is het thema 'aanpassen'. Een aantal van onze vakexperts vertellen je hieronder wat er allemaal aan de orde komt.

Thema: aanpassen

Je leert over levende organismen en hun aanpassingsvermogen aan verschillende omgevingen, zowel lichamelijk als geestelijk. Neem bijvoorbeeld vogels. Onderzoek veren en snavels en ontdek wat deze ons vertellen. Waar de vogel heeft geleefd, wat hij heeft gegeten en hoe hij zich heeft aangepast aan zijn omgeving. We bekijken succesvolle en onsuccesvolle aanpassingen. Ook komt de evolutietheorie van Charles Darwin aan bod. 

"Ik ga je helpen, want je kunt meer dan je denkt."

Marieke Willems

Vakexpert: biologie

Thema: aanpassen

Je denkt na over de manier waarop je omgaat met je omgeving. Je onderzoekt bovendien hoe mensen in verschillende delen van de wereld in staat zijn geweest om zich aan te passen aan het weer, het klimaat en de ligging van hun woonplaats en hoe ze daarbij met hun (leef)milieu zijn omgegaan. 

 

"Grensverleggend onderwijs bieden wij door de buitenwereld naar binnen te halen en jou eropuit te sturen!"

Marcel Laan

Vakexpert aardrijkskunde

Thema: aanpassen

Je leert hoe mensen zich in het verleden hebben aangepast aan een nieuwe omgeving of aan bepaalde omstandigheden. Je onderzoekt hoe culturen uit het verleden doorleven in het heden. En je leert dat de maatschappij, tradities en daarmee de geschiedenis, een proces is van voortdurende verandering. Dat betekent dat iedereen zich moet kunnen aanpassen, maar ook de maatschappij als geheel.

 

"Kom maar binnen, dan kunnen we beginnen!"

Petra Spaan

Vakexpert geschiedenis

Thema: aanpassen

Kun jij je makkelijk aanpassen? Je leert hoe je zelf omgaat met veranderingen, welke eigenschappen je daarbij helpen en welke in de weg kunnen zitten. Je leert vaardigheden om goed met veranderingen om te kunnen gaan.

 

"Bij ons kijk je naar jezelf, ook door de ogen van de ander."

Jeanet Mosselman

Mentor

Thema: aanpassen

Wat betekent het om naar een ander land te verhuizen? Hoe ga je om met een nieuwe cultuur en met een nieuwe taal? Je deelt eigen ervaringen of praat over mensen waarvan je weet dat ze in een ander land zijn gaan leven. Ook zoek je uit welke kwaliteiten, eigenschappen en vaardigheden nodig zijn om je aan te passen aan een nieuwe omgeving.

"Everyone you will ever meet knows something you don't"

Hanneke Kolkman

Vakexpert Engels / moderne vreemde talen

Thema: aanpassen

Je leert een of meerdere teamsporten spelen. Daarbij let je op tactiek en techniek, zodat je in een wedstrijd om kunt gaan met verandering. Na de wedstrijd kijk je terug om te zien of de tactiek heeft gewerkt en heeft geleid tot een verandering. Daarbij denk je ook na over je eigen prestatie. Je leert dat sport en emoties vaak samengaan. Je onderzoekt de manieren waarop topsporters hun gedrag aanpassen om met teleurstellingen om te gaan.

"Samen zoeken we de uitdaging!"

Chris van Klompenburg

Vakexpert lichamelijke opvoeding