Disclaimer

Disclaimer

Disclaimer

Ondanks het feit dat het Panora Lyceum de uiterste zorg besteedt aan de betrouwbaarheid en de actualiteit van de gegevens, kunnen hierin onjuistheden voorkomen. Het Panora Lyceum is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van het overnemen van de verstrekte informatie. Het Panora Lyceum is evenmin aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden, problemen veroorzaakt door of inherent aan het verspreiden van informatie via internet alsmede als gevolg van technische storingen. Aan de gepresenteerde informatie kan géén recht worden ontleend.