Kunst en cultuur

Kunst en cultuur

Cultuuronderwijs

Kunst en cultuur zullen op het Panora Lyceum een belangrijke rol spelen. Wij zullen cultuuronderwijs een passende plek geven binnen onze thema's. Op dit moment is het Panora Lyceum nog volop in ontwikkeling, zodra er meer bekend is over onderwijs in kunst en cultuur op onze school, dan zullen wij dat hier vermelden. Hou onze website daarom goed in de gaten.